Uslovi korišćenja internet prodavnice i pravila sadržana u ovom dokumentu se odnose na sve posetioce i korisnike sajta BIZNISČAROBNJAK.RS

Korišćenjem sajta prihvatate i slažete se sa svim pravilima i uslovima, koji s vremena na vreme mogu biti izmenjeni i objavljeni ovde bez prethodnog obaveštavanja.
Potrebno je da ovu stranicu posećujete periodično kako biste bili u toku sa važećim pravilima.

Internet prodavnica

Opšti uslovi poslovanja BIZNISCAROBNJAK.RS internet prodavnice definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i međunarodnim kodeksom elektronskog poslovanja. Internet prodavnica kojom upravlja BIZNISCAROBNJAK.RS je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima.  Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici. Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrošača.

Sadržaj sajta i informacije o autorskim pravima

Slažete se da nećete reprodukovati, distribuirati, prodavati, preprodavati, trgovati ili eksploatisati u bilo koje komercijalne svrhe sadržaj ovog sajta.
Slažete se da se nećete mešati ili poremetiti funkcionisanje sajta, sigurnosni sistem sajta ili sadržaj sajta.

Molimo postarajte se da, pre nego što izvršite poručivanje, proverite sve specifikacije.

Administratori sajta BIZNISCAROBNJAK.RS  (bizniscarobnjak.rs) konstantno rade na održavanju tačnosti informacija na sajtu. I pored toga ne možemo da garantujemo da su svi opisi ili drugi sadržaji sajta potpuno tačni, kompletni, i bez grešaka.

Vaš nalog

Korišćenje sajta ili određenih delova sajta zahteva kreiranje korisničkog naloga. Ukoliko koristite ovaj sajt, Vi ste odgovorni za održavanje zaštite i privatnosti Vašeg naloga i lozinke, kao i pristupa Vašem računaru, i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se vrše pod Vašim nalogom i lozinkom. Ukoliko posumnjate u sigurnost Vašeg naloga, molimo da obavestite administratore sajta što pre moguće. BIZNISCAROBNJAK.RS  nije odgovoran za bilo koju štetu koja može da se desi neautorizovanim pristupom Vašem nalogu.

Ograničenja odgovornosti

Sajt i kompanija koja upravlja sajtom ne može biti odgovorna za učešće u bilo kakvoj direktnoj, indirektnoj, incidentnoj, specijalnoj, značajnoj ili kaznenoj šteti od korišćenja ovog sajta ili drugih hiperlinkovanih sajtova uključujući, bez ograničenja, izgubljeni profit ili prihod, troškove zamene, prekid poslovanja, gubitak podataka ili štetu koja je rezultat oslanjanja na prezentovane informacije.

Dostupnost sajta

BIZNISCAROBNJAK.RS zadržava pravo da prekine, obustavi, izmeni ili suspenduje, privremeno ili zauvek, bilo koji aspekat sajta, uključujući dostupnost funkcija sajta, u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja. Slažete se da BIZNISCAROBNJAK.RS  nije odgovoran Vama ili nekoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju, suspendovanje ili prekid rada sajta.

Odustanak od kupovine

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu (pravljenjem porudžbine na našem internet sajtu)  u roku od 14 dana od trenutka kada roba dospe u državinu potrošača, bez navođenja razloga i dodatnih troškova (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).
Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).
Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata prodavcu u roku od 14 dana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata prodavcu.
Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Zaštita privatnosti korisnika

Prodavac obezbeđuje sigurnost i zaštitu od zloupotrebe ličnih podataka. Svi podaci o potrošačima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.
Potrošač je odgovoran za pristup svom sistemu i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. Takođe, Potrošač garantuje za tačnost i istinitost svih informacija poslatih Prodavcu.
Prodavac se obavezuje da trajno zaštiti lične podatke potrošača u skladu sa propisima. Navedeni podaci će se koristiti isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, faktura i drugih potrebnih sredstava komunikacije.
Potrošač može dati saglasnost Prodavcu da ga obaveštava o svojim novim ponudama, akcijama i sniženjima na broj telefona i e-mail adresu. Potrošač u svakom trenutku, slanjem zahteva u pisanoj ili elektronskoj formi, može povući svoju saglasnost posle čega neće dobijati pomenuta obaveštenja.